3sterillustraties: Harmen van Straaten
Kluitman, juni 2016

CPNB-kerntitel Kinderboekenweek 2020

De geschiedenis van Nederland speelde zich deels af op het water. Denk maar aan bekende namen als Michiel de Ruyter of Piet Hein. Natuurlijk werd niet iedere zeeman zo bekend als deze mannen, maar in de afgelopen 500 jaar zijn er heel wat jongens en mannen naar zee gegaan – en later ook vrouwen. Bovendien werkten er vroeger kinderen in de havens of op een werf. Of ze wachtten bij het strand tot het schip waarop hun vader voer weer terugkwam.

In Alle hens! staan zeventien verhalen die allemaal wel iets met de marine of de zee te maken hebben. Het eerste verhaal speelt in 1522, waarin Maximiliaan uit Veere later admiraal moet worden omdat zijn vader dat ook is. En dat terwijl hij veel liever sneeuwballen gaat gooien met zijn vrienden! Het laatste verhaal speelt in 2016, waarin de moeder van Margot navigatieofficier is bij de marine en voor vier maanden is uitgezonden naar Somalië.
De andere verhalen spelen in de 500 tussenliggende jaren.
Alle hens! is verschenen in 2016 toen de directeur van het Marinemuseum in Den Helder zijn 25-jarig jubileum vierde. Zestien voorwerpen uit het museum (en één prent uit het Zeeuws Archief) inspireerden zeven auteurs om verhalen te schrijven over kinderen (en een hond), die allemaal iets met de marine of met zeevaart te maken hebben. Met zo veel auteurs is de kwaliteit van de verhalen wat wisselend.
Daarnaast is het boek royaal geïllustreerd met gekleurde tekeningen en schilderijen van Harmen van Straaten. Die illustraties zijn vaak de moeite van het bekijken waard; zeker de paginavullende illustraties zijn soms pareltjes.

Het CPNB adviseert Alle hens! voor groep 5 en 6, maar zeker voor de jongere kinderen is dit boek nog veel te moeilijk en sluit het niet echt aan bij de belevingswereld van 8- of 9-jarigen. Zo zit Margot uit het laatste verhaal bijvoorbeeld duidelijk halverwege de middelbare school.
Alle hens! is een mooi verzorgd boek met verhalen van telkens ongeveer tien bladzijden. Het is geschikt voor lezers vanaf een jaar of tien, maar het is ook prima bruikbaar om voor te lezen in de bovenbouw van de basisschool.

Top